BRANŞ PROGRAMLARI

Kodlama

KODLAMA

Öğrenim sürecinin ilk yıllarından itibaren bireylerin teknolojik araç-gereçleri kullanarak bilgi-işlemsel düşünme becerisi kazanması önem taşımaktadır. Anaokulu 5 ve 6 yaş düzeyinde uygulanan Bilişim Teknolojileri dersi ile öğrencilerin teknolojiyi etkili ve amacına uygun olarak kullanmaları amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin gelişim düzelerine uygun görsel materyaller ve çoklu ortam araçları tercih edilerek kalıcı öğrenmeler sağlanmakta, teknolojiyi bilgiye ulaşma aracı olarak görmeleri hedeflenmektedir. Ders kapsamında uygulamaya yönelik olarak geçekleştirilen robotik kodlama, takım çalışması, eleştirel ve sorgulayıcı düşünmelerini sağlayan etkinlikler ile 21. yüzyıla uyum sağlamaları beklenmektedir.   Programımız; kodlama, algoritma, robotik, STEM çalışmalarıyla zenginleştirilir.

Dijital vatandaş olarak 21. yüzyıl becerilerine sahip ve gelecekte teknolojiyi tüketen değil üreten bireyler olmaları hedeflenmektedir.

© 2021 Yeni Ufuklar Anaokulu. Tüm Hakları Saklıdır