KURUCUMUZDAN

Okul öncesi dönem; gelecekte sahip olunacak yaşam becerilerinin, temel davranış alışkanlıklarının ve zihinsel gelişimin %80’inin oluştuğu dönemdir. Kişilik temellerinin atıldığı sihirli yıllardır. 0 -6 yaş döneminde verilen eğitim. , tüm tüm eğitim kademelerini hatta tüm yaşamı etkiler. Yeni Ufuklar Anaokulu olarak , bu dönemde çocuklarımızla buluştuğumuz ilk andan itibaren onların üzerinde önemli izler bırakacağımızı bilmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Çocuklarımız, pozitif düşünmeyi, gelişime ve değişime açık olmayı, çevresindeki her canlıya saygı duymayı,merhameti , sorumluluğu, adil olmayı, sosyal yaşamın kurallarını,milli ve manevi değerlerine sahip çıkmayı,üretken olmayı ve kendini doğru ifade etmeyi bizleri model alarak öğrenecektir. Yeni Ufuklar'da programımızda çocuklarımıza yer alan her şeyi iletiriz fakat onların bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak, araştırma isteklerini uyandırarak kendi yetilerini kullanarak özgün çalışmalar yapmalarını sağlamak bizim öncelikli hedefimizdir.Bizlere hazır bilgiyi almak için değil, görüp, duymak, söyleyip yapmak, katılıp paylaşmak kısacası öğrenmeyi öğrenmek için gelirler. Her bir çocuğumuz için özbakım, psikomotor, dil, duygusal, zihinsel gelişim açılarından ayrı ayrı amaclarimiz vardır. Amaçlarımiza ulaşmada, çocuklarımızın ihtiyacı olan tutarlı ve güvenli ortamı oluşturmak amacıyla anne-babalar ve biz eğitimciler arasında dayanışma ve işbirliğine dayalı yakın ve sıcak bir ilişki kurulmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Amacımız sorgulayıcı, araştırmacı, iletişim becerileri yüksek ,çok yönlü düşünebilen, öğrenebilen ,öğrendiğini ve düşündüğünü ifade edebilen,kendi başına karar verebilen, olumlu benlik algısına sahip, fark yaratacak ve fark edilebilecek yaşamın içinde aktif bireylerin temelini atmaktır. Okul öncesi eğitimleri sırasında deneyimleri ne kadar mutlu olursa, gelecekteki okul hayatlarına olumlu duygularla başlama olasılıklarının o kadar yüksek olacağını düşünüyoruz. Çocuklarımız, uzun bir eğitim yolculuğuna başlıyorken, bu yolculukta sizlere rehberlik etmek, sevgi ve hoşgörü dolu başlangıçlar yapmak ve sizlerle bir aile olmaktan mutluluk duyacağız.

Fatma Küçük

Okul Kurucusu

© 2021 Yeni Ufuklar Anaokulu. Tüm Hakları Saklıdır