BRANŞ PROGRAMLARI

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi Nedir?

“Değerler eğitimi / karakter eğitimi” programımız; sorumluluk, yardımseverlik, saygı, hoşgörü,
dürüstlük, vatanseverlik gibi; bireyin ve toplumun yararına olacağı konusunda eğitimcilerin hem
fikir oldukları, evrensel değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen bir programdır.

Programının Amacı Nedir?
Öğrencilere hedeflenen değerleri verirken, var olan eğitim materyallerini uyarlar ve kullanır.
Programın yöntemi telkinde bulunmak veya öğüt vermek değil model olmaktır. Değerler eğitiminin
yürütüldüğü okullarda öğrenciler sıklıkla değerlere ilişkin uygulamalar için fırsatlar bulurlar. Söz
konusu değerleri öğrencilerin içselleştirebilmelerini sağlamak amacıyla; bu değerlerin yaşandığı
ve öneminin vurgulandığı bir okul ortamı oluşturmak hedeflenir. Tüm okul çalışanları okulun
değerler eğitimi programına yönelik sorumluluğunu  paylaşır ve bu beklentiler doğrultusunda
çalışırlar.

Program; ev, toplum ve okul temellidir. Bu nedenle değerler eğitimi programı planlanırken aile
katılımına önem verilmelidir.

Program; öğrencilerin unutulmaya yüz tutan değerleri keşfetmelerini, içselleştirmelerini
sağlayarak toplumda ve okullardaki ahlaki ve akademik sorunlara uzun vadede çözümler
sağlamayı hedefler.

© 2021 Yeni Ufuklar Anaokulu. Tüm Hakları Saklıdır