OKULUMUZ

FEN ODASI

Fen ve doğa etkinlikleri okul öncesi dönemde çocuklar için önemli olup, okulumuzun fen odasında bolca yapılan bir etkinliktir. Çocukların günlük hayatta gerçekleşen yağmur, rüzgar, bitki yetiştirme gibi doğa olaylarını, anlaması ve öğrenmesi için yapılan bir etkinliktir. Bu etkinlikler sayesinde çocuklar günlük yaşamda gerçekleşen olayları, mevsimleri, doğadaki hareketleri, neden- sonuçlarını, olaylar arasındaki bağları daha kolay öğrenirler.
- Deney sırasında deneyimleyerek öğrenen çocukta merak duygusu, soru sorma, öğrenme ve keşfetme isteği artar.
- Fen ve doğa etkinlikleri sayesinde çocuklar çevreye ve doğaya karşı daha duyarlı olur.
- Sorumluluk duyguları artar.
- Deneyerek, yaparak öğrenmesi kolaylaşır.
- Gözlem yeteneği gelişir.
- Problem çözme becerileri gelişir.
- Günlük yaşamlarıyla ilgili araç-gereç ve malzemeleri tanırlar.
- Merak duygusu desteklenir.
- Sorulara kendi de cevap arayıp bulmayı öğrenir.
- Konuyla ilgili yeni kavramları öğrenmesini kolaylaştırır.
- Mantık yürütme becerilerinin gelişimine yardımcı olur.

FEN ODASI FEN ODASI

© 2021 Yeni Ufuklar Anaokulu. Tüm Hakları Saklıdır