BRANŞ PROGRAMLARI

Prodigies Müzik

PRODIGIES MÜZİK

4-6 yaş ve 7-13 yaş arası çocuklar için hazırlanmış bir eğitim programıdır. Toplam 8(sekiz) seviyeden oluşur.  

4-6 yaş grubundaki öğrenciler Preschool Prodigies programını 3(üç) yılda, 7-10 yaş grubundaki öğrenciler 2(iki) yılda, 11-13 yaş grubundaki öğrenciler ise 1(bir) yılda tamamlarlar. 

Programda her hafta video animasyonlarla yapılan solfej derslerinin ardından, Prodigies Chapterbookslarla egzersiz çalışmaları yapılır. Chapterbooks egzersizlerinden sonra ise performance track ile yine ilgili animasyon, deskbeller eşliğinde track formunda çalınır. 

Sertifikasyon: Preschool Prodigies Seviyesinin 1. Yılını (Grade 1/Preschool) ve 2. Yılını (Grade 2/Preschool ) bitiren öğrenciler, eğitim gördükleri yılı kapsayan değerlendirme (assesment) sınavlarında başarılı oldukları takdirde, Seviye Sertifikalarını (Certificate of Grade) almaya hak kazanırlar. 

Kazanım: Preschool Prodigies programının 1. yılını bitiren öğrenciler bir octave içinde yer alan seslerle deskbellleri çalarak ve hand-sign yaparak solfej yapar, sesleri, akorları (C Major - G Major) tanıyarak dikte gelişimini tamamlar, ritim ve tartım çalışmalarında ise 4’lük, 8’lik, 16’lık nota değerlerini kavrar, uygular. 

Preschool Prodigies programının 2. yılını bitiren öğrenciler, Octave sesleri tanır ve solfej yapar, iki akorun yanına F Major akorunu ekler, dikte çalışmalarına devam eder, 4’lük, 8’lik ve 16’lık değerlerle daha yoğun çalışmalar yapar. Preschool Prodigies öğrencileri iki yılın sonunda 100’e yakın eserden oluşan bir repertuara sahip olurlar.

© 2021 Yeni Ufuklar Anaokulu. Tüm Hakları Saklıdır